Kavels

De grootte en ligging van de kavels was vooraf niet vastgelegd. Wel waren er twee spelregels: - De kavels per huishouden zijn in principe niet groter dan 500 m2 - We wilden geen reststroken overhouden. Dit heeft er toe geleid dat sommige kavels groter zijn geworden dan 500 m2. De definitieve kavels op het Jan Sluyterscomplex hebben een grootte tussen de 113 m2 en 645 m2.
De gemeente heeft de kavels verkocht aan mensen die zelf op het Jan Sluyterscomplex gaan (of laten) bouwen en wonen. Het intekenen van de kavels gebeurde op volgorde van loting en later de plek op de wachtlijst.
Er is nog steeds belangstelling om te bouwen op het Jan Sluyterscomplex. De kans dat dit nog mogelijk is, is echter zeer klein. We hebben daarom besloten de inschrijving van de wachtlijst Vrij Spel te sluiten.
Nee, alle zelfbouwers, duobouwers en samenbouwers hebben meegedaan met lotingen door een notaris. Bouwers met een ‘groen hart’zijn overal op het Jan Sluyterscomplex te vinden. Iedereen bepaalt zelf hoever hij of zij wil gaan met groen of duurzaam bouwen.
De (deel)kavels hebben elk een andere grootte. De prijs is daarom berekend per vierkante meter. Voor grondgebonden koopwoningen is de grondprijs tussen de € 250 en € 325 per vierkante meter (prijspeil 2015). Bovenop de grondprijs komen nog BTW (21%) en de aankoopkosten (‘kosten koper’).
Naast de grondprijs heb je onder meer te maken met de bouwkosten van je woning, de financiering van je woning en alle kosten voor bijvoorbeeld je architect en eventuele adviseur(s). Op de webpagina 'Speelwijze' vind je onderaan de pagina een link 'Informatie over kosten'. Hier vind een indicatie van alle kosten waar je rekening mee moet houden.
Voor het bestemmingsplan is er een verkennend bodemonderzoek verricht. Dit onderzoek vind je op de Vrij Spel website: www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl/Bouwen > zie kopje Informatie Vrij Spel Hier vind je ook aanvullende onderzoeken die we hebben gemaakt ter voorbereiding van het bouwrijp maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het funderingsadvies voor je woning
Elke bouwer heeft de eigen verantwoordelijkheid om een sonderingsonderzoek te laten maken voor zijn of haar woning. Hieruit blijkt of er op funderingsstroken ‘op staal’ of op palen gebouwd kan worden. Als er palen nodig zijn, dan hebben schroefpalen altijd de voorkeur. Bij heien stellen we strenge eisen.
Nog vragen? Stel ze hier
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht