Ben ik een zelfbouwer?

 • Je realiseert jouw woondroom op je eigen kavel;
 • Je bouwt een vrijstaande woning, een twee-onder-een-kapwoning of onderdeel van een rijwoning;
 • Je geeft zelf opdracht en hebt volledige eigen zeggenschap over het ontwerp en de bouw van jouw woning;
 • Je kunt een adviseur inschakelen;
 • Je kunt samen met anderen inkopen (bv om schaalvoordelen te behalen of om andere redenen), dit hoeft niet;
 • Je maakt eventueel met de buren, blok of straat afspraken over materiaalkeuze, erfafscheidingen etc.

Ja, ik ben een zelfbouwer. Zie hier uitleg en uitgangspunten.
Nee, ik ben géén zelfbouwer. 

Building Apart Together
Samen apart bouwen

Behoor ik tot deze groep?

 • Je hebt een sterke gezamenlijke binding, hebt een gezamenlijke doelstelling en wilt deze juist samen met deze groep gelijkgestemden realiseren;
 • Je bepaalt zelf wat je al dan niet gemeenschappelijk doet en welke spelregels je binnen je BAT-groep hanteert;
 • Je kiest uit een van de volgende vier mogelijkheden:
  1. Je wilt met 8 voor jou bekende en gekozen gelijkgestemden 4 twee-onder –een kapwoningen, in totaal dus 8 woningen, realiseren (inclusief parkeerplaatsen)
  2. Of je wilt met 6 voor jou bekende en gekozen gelijkgestemden 6 vrijstaande woningen met parkeerplaatsen realiseren;
  3. Of je wilt met 6 tot 8 voor jou bekende en gekozen gelijkgestemden een combinatie van twee –onder –eenkapwoningen en vrijstaande woningen inclusief parkeerplaatsen bouwen (totaal 6-8 woningen)
  4. Of je bouwt samen in een rij (maximaal 8 woningen)
 • Als groep bepaal je zelf het proces om tot onderlinge kaveltoedeling te komen;
 • Je koopt je eigen kavel;
 • Je kunt samen met anderen inkopen (bv om schaalvoordelen te behalen of om andere redenen), dit hoeft niet.

Ja, ik behoor tot deze groep. Zie hier uitleg en uitgangspunten en inschrijfformulier.

Nee, ik behoor niet tot deze groep.

 

Ben ik een samenbouwer?

 • Je hebt een sterke gezamenlijke binding, hebt een gezamenlijke doelstelling en wilt deze samen met deze groep realiseren;
 • Je hebt als groep gezamenlijke invloed op gewenste huizen, kavels en buurt;
 • Je bent met minimaal 5 tot maximaal 20 huishoudens;
 • Je richt een vereniging of stichting op;
 • Je kunt samen een adviseur inhuren;
 • Je reserveert als groep de benodigde grond;
 • Je bent gezamenlijk verantwoordelijk als er iemand toe- of uittreedt en maakt hier goede afspraken over. Dit (financiële) risico draagt de gehele groep. Je bent er dus als groep voor verantwoordelijk, dat er uiteindelijk kopers zijn voor woningen die er op dat stuk grond worden gerealiseerd. De groep kan (een deel van) de grond niet aan de gemeente teruggeven;
 • Je regelt individueel je financiering;

Ja, ik ben een samenbouwer. Zie hier uitleg en uitgangspunten en meld je hier aan.
Nee, ik ben géén samenbouwer.

Twijfel je nog of je tot de ‘samenbouwers’ behoort? Neem dan even contact met Birgit van Daal op. Zij is bereikbaar op 073 – 615 5717

Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht