dinsdag 10 maart

Voorinschrijving zelfbouwers van start!

Je bent erg enthousiast over het project Vrij Spel. Je blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Je praat mee over de invulling van jouw toekomstige buurt. Logisch dat jij dan ook jouw kansen wil vergroten om een kavel op het Jan Sluyterscomplex te bemachtigen. Daarover gaat dit bericht.

We introduceren een systeem van voorinschrijving voor die mensen, die al langer betrokken zijn bij het project. Hiermee komen we tegemoet aan een vaak gehoorde wens.

Ben jij zelfbouwer en wil jij jouw kansen op een kavel vergroten? Maak dan gebruik van de mogelijkheid van VOORINSCHRIJVING!

Je kunt aan de voorinschrijving deelnemen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. Je bent zelfbouwer;
 2. Je hebt uiterlijk op 31 maart 2015 via de website www.VrijSpel-sHertogenbosch.nl aangegeven dat jij op de hoogte wilt blijven (via de button: Op de hoogte) of vulde de test in;
 3. Je bezoekt tenminste één van de drie gemeentelijke workshops (24 januari 2015, 28 maart 2015 of 6 juni a.s.);
 4. Je levert een volledig ingevuld inschrijfformulier in (uiterlijk op 31 maart 2015).

UITERSTE INLEVERDATUM FORMULIER VOORINSCHRIJVING: 31 MAART 2015

NADERE TOELICHTING VOORINSCHRIJVING

Alleen bedoeld voor zelfbouwers
Ik ben een zelfbouwer:

 • Ik realiseer mijn woondroom op mijn eigen kavel;
 • Ik bouw een vrijstaande woning, een twee-onder-een-kapwoning of onderdeel van een rijwoning;
 • Ik geef zelf opdracht en heb volledige eigen zeggenschap over het ontwerp en de bouw van mijn woning;
 • Ik kan een adviseur inschakelen;
 • Ik kan samen met anderen inkopen (bv om schaalvoordelen te behalen of om andere redenen), dit hoeft niet;
 • Ik maak eventueel met de buren, blok of straat afspraken over materiaalkeuze, erfafscheidingen etc.

Ook als je je wilt inschrijven voor de speciale categorie binnen zelfbouw, Building Apart Together (BAT), raden wij je met klem gebruik te maken van de mogelijkheid tot voorinschrijving. Voor informatie over deze speciale categorie, kijk op onze website.

Wat levert de voorinschrijving op?
Je neemt deel aan de eerste ronde van de loting,die alleen plaatsvindt onder mensen die ook gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid van voorinschrijving.

Schrijf ik in voor het hele plangebied?
Op het moment van de voorinschrijving is nog niet bekend waar de deelgebieden komen voor zelfbouwers. Je schrijft je nu dus in voor het gehele plangebied. Op het moment waarop de inschrijving per deelgebied van start gaat, kun je eenmalig gebruik maken van jouw voorinschrijving. Je gebruikt het recht van voorinschrijving om je aan te melden voor de loting van één specifiek deelgebied.

Welke verplichtingen brengt voorinschrijving met zich mee?
De voorinschrijving is kosteloos. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de voorinschrijving.

NADERE TOELICHTING VERVOLGTRAJECT

Hoe gaat het proces van gronduitgifte verder in zijn werk?
Je mag ervan uitgaan, dat we delen van het plangebied aanwijzen voor individuele zelfbouw. Dit kan een vrijstaande woning zijn, maar ook een tweekapper of zelfs een onderdeel van een rij. Tijdens de derde workshop (6 juni) is duidelijk welke deelgebieden dat zijn en hoe de procedure in zijn werk gaat.

Ieder deelgebied voor zelfbouw krijgt zijn eigen kenmerken.

Binnen de deelgebieden ontstaan er verschillende mogelijkheden:

 • (individueel) Inschrijven voor kavel voor vrijstaande woning.
 • Als duo inschrijven voor een twee-onder-een-kap woning.
 • (individueel) inschrijven voor een kavel die onderdeel vormt van een rij.

Per deelgebied wordt helder beschreven:

 • Welke voorwaarden aan de inschrijving zijn verbonden
 • Wat voor soort woning er gerealiseerd kan worden in het betreffende deelgebied
 • Welke grondprijs er geldt in het betreffende deelgebied
 • Welke reserveringsvoorwaarden van toepassing zijn
 • Welke verkoopvoorwaarden worden gehanteerd
 • Hoe de inschrijving in zijn werk gaat.

Je kunt dus per deelgebied beoordelen of dit geschikt voor jou is.

Inschrijving
De notaris verricht een loting die bepaalt in welke volgorde we de inschrijvers benaderen voor een persoonlijk overleg om tot kavelkeuze te komen.
Vanaf het moment dat we met jou een reserveringsovereenkomst hebben gesloten, reserveren we de kavel voor jou.
Omdat een inschrijvingsprocedure met persoonlijke gesprekken redelijk arbeidsintensief is, vragen we een inschrijfbedrag.

Wat betekent reservering van de grond?
Vanaf het moment dat jij de reserveringsovereenkomst hebt getekend, reserveren we de grond exclusief voor jou en verkopen we deze niet meer aan een ander. Tot het moment waarop het bestemmingsplan geldend wordt is het een voorlopige reservering. Deze wordt automatisch omgezet in een definitieve reservering op het moment dat het bestemmingsplan geldend wordt. Op dat moment ben je een waarborgsom verschuldigd en moet je binnen een bepaalde termijn een bouwaanvraag indienen. Die termijn staat opgenomen in de reserveringsovereenkomst. Als de omgevingsvergunning is afgegeven, gaan we naar de notaris en betaal je de koopsom.

 

Deel dit bericht
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht