maandag 15 september

Samen met toekomstige bewoners gaan we op de voormalige voetbalvelden een nieuwe woonbuurt vormgeven. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is parallel aan Vrij Spel de ruimtelijk planologisch procedure gestart. Het voorontwerpbestemmingsplan is zo flexibel en globaal mogelijk, om de nieuwe bewoners ‘vrij spel’ te bieden. Hoofdzakelijk daar waar de belangen van de stad en de bestaande bewoners geraakt worden, stelt het bestemmingsplan grenzen.

Vanaf 15 september ligt het voorontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor (Wolvenhoek 1 te ’s-Hertogenbosch). Tevens is het  voorontwerpbestemmingsplan te bekijken via de gemeentelijke website

 Vobp1

Deel dit bericht
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht