vrijdag 12 juni

Ontwikkeling van ons ruimtelijk plan
Het ruimtelijk plan van Vrij Spel is ontwikkeld in samenwerking met deelnemers. In een eerste workshop hebben deelnemers met behulp van speelborden hun visie hebben gegeven op de ontsluiting en het groen in deze nieuw te bouwen buurt. Het resultaat van dit toen nog ‘vrije spel’ waren twee basismodellen: model lus en model inprikker. Bij de stemsessie op de tweede workshop kwam model lus als winnaar uit de bus. Met dit besluit lag de basis vast. Wel gaven de deelnemers nog advies mee aan onze ontwerpers door de kwaliteiten van beide modellen te benoemen. Met deze informatie konden de ontwerpers model lus verder uitwerken met als uiteindelijk resultaat een ruimtelijk plan! 

Na workshop 2 zijn ook de gesprekken met de vijf ingelote groepen (3 CPO, 2 BAT) over een passende locatie gestart. Hoe we de gronden hebben verdeeld onder groepen en zelfbouwers is te zien op de kaart. De rode bouwvelden zijn de locaties die gereserveerd zijn voor de zelfbouwers.

Ruimtelijk plan

Tijdens workshop 3 hebben we het definitieve ruimtelijk plan gepresenteerd. De verschillende bouwvelden liggen vast en er is ook al een impressie van de openbare ruimte. De weg slingert door de nieuwe buurt. Soms met haaks parkeren aan een zijde van de weg, soms met langsparkeren aan beide zijden van de weg. Langs de weg komen losjes verspreid bomen van verschillende afmetingen. Van noord naar zuid loopt er een centrale groenzone door het ruimtelijk plan. Hier komt een wandelpad dat de buurt verbindt met het IJzeren kind en de dijk langs de Aa. Als straks duidelijker is waar welke woning komt wordt met de bewoners per deelgebied gesproken over exacte plekken van bomen, parkeerplaatsen en inritten. 

Het ruimtelijk plan lig vast, maar vrij spelen doen we nog steeds. Waar vrijstaande woningen of tweekappers komen, hoe groot de kavels worden en wat er wordt gebouwd blijft namelijk voorlopig nog een gezamenlijk proces.

 

 

 

Deel dit bericht
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht