vrijdag 10 april

Building Apart Together
Samen apart bouwen

Tijdens workshop 2 lichtten wij de variant BAT (Building Apart Together) nader toe. We merkten dat mensen dit zeer actief oppakten, mede omdat zij de kansen om een plek te bemachtigen op het Jan Sluyterscomplex willen vergroten. Hoewel dit begrijpelijk is, is het goed nog eens uit te leggen dat deze tussenvariant is ontstaan uit de kennismakingsgesprekken met potentiële CPO-groepen. Belangrijkste bij deze variant is het feit dat de deelnemers van de groepen een sterke binding met elkaar hebben en gelijkgestemden zijn. Zij hebben namelijk nog veel met elkaar van doen in het vervolg en worden mogelijk elkaars nieuwe buren.

We bieden voor de BAT-groepen in totaal twee locaties aan voor gelijkgestemde zelfbouwers met een sterke gezamenlijke binding en doelstelling!

Twee locaties:

 1. Er komt één locaties voor BAT-groepen die:
  a. 4 twee-onder-een-kapwoningen, in totaal dus 8 woningen, willen realiseren   (inclusief parkeerplaatsen);
  b. of 6 vrijstaande woningen (inclusief parkeerplaatsen) willen realiseren;
  c. of een combinatie van twee-onder-een-kapwoningen, geschakeld en vrijstaande woningen willen bouwen (totaal 6-8 woningen).
 2. Er komt één locatie voor een BAT-groep die een rij met gedifferentieerde (eventueel geschakelde) woningen wil realiseren.

Behoor ik tot deze groep?

 • Je hebt een sterke gezamenlijke binding, hebt een gezamenlijke doelstelling en wilt deze juist samen met deze groep gelijkgestemden realiseren;
 • Je bepaalt zelf wat je al dan niet gemeenschappelijk doet en welke spelregels je binnen je BAT-groep hanteert;
 • Als groep bepaal je zelf het proces om tot onderlinge kaveltoedeling te komen;
 • Je koopt je eigen kavel;
 • Je kunt samen met anderen inkopen (bv om schaalvoordelen te behalen of om andere redenen), dit hoeft niet.

Belangrijk om te weten!

Essentieel voor ons is dat je als groep een sterke binding hebt met een gezamenlijke doelstelling. Dit nemen we dan ook mee in de afweging of je wordt uitgenodigd als groep om mee te doen aan de loting voor BAT-groepen. Bij twijfel zullen wij hier scherp op doorvragen en mogelijk zelfs de groep afwijzen voor deelname. Deze binding en doelstelling zijn voor ons een voorwaarde, omdat juist om die reden deze tussenvariant in het leven geroepen is. Voor de groep is deze binding ook cruciaal. Het proces van onderlinge kaveltoedeling zal namelijk in gezamenlijkheid zeer voorspoedig doorlopen moeten worden, voor dat proces is de binding primair al noodzakelijk.  

De twee locaties die we aanbieden zijn nu nog niet bekend. Ook de omvang en de grondprijs niet. Dit is afhankelijk van de uitwerking van het stedenbouwkundige model met bijbehorende woonsferen, de inpassing van de CPO-groepen en het beschikbaar houden van geschikte locaties voor zelfbouwers.

De twee winnende BAT-groepen krijgen van ons een voorstel voor een locatie in het plangebied. Het kan goed zijn dat deze locatie en de omvang (aantal m2) een andere is dan waar de winnende groep zelf voorkeur voor heeft. De gehele groep moet instemmen met de locatie. De groep mag de locatie ook afwijzen. Als dit het geval is, gaat nummer 2 van de loting met ons in gesprek.

Je bepaalt zelf wat je al dan niet gemeenschappelijk doet en welke spelregels je binnen je BAT-groep hanteert. Als de gemeente een deel van de BAT-locatie terugkrijgt, omdat een groepslid afvalt, gaat dat deel opnieuw  de verkoop in. De spelregels van de BAT-groep maken geen onderdeel uit van deze grondverkoop. 

Wil je de uitgangspunten en voorwaarden nalezen, kijk dan hier.   

Samenhang en samenwerking

Ook bij zelfbouwers bestaat een sterke behoefte om in gezamenlijkheid aspecten af te stemmen of aan te pakken. Dit signaal is ons tijdens de workshops en via andere kanalen bereikt. Dit blijkt ook uit de ervaringen van diverse zelfbouwers in het land en onze stad. Wij begrijpen dat deze behoefte bestaat dat zelfbouwers op een of meerdere thema’s gezamenlijk willen optrekken en voor samenhang kiezen. Sterker, dat vinden we zelfs heel erg leuk! Je kunt dit natuurlijk met een BAT-groep doen, wij bieden daarnaast ook nog andere zeer aantrekkelijke mogelijkheden.

De mogelijkheden voor zelfbouwers:

 • Er komen deelgebieden met bepaalde sferen, kenmerken en regels. Deze verwerken we in het stedenbouwkundig plan. In workshop 3 (op 6 juni) werken we samen verder aan deze kenmerken en regels per deelgebied. Deelnemers die zijn ingeloot, kunnen bij de keuze voor hun kavel aanhaken op de bepaalde sferen, kenmerken en andere voorwaarden. Op die manier brengen we samenhang en wensen van mensen bij elkaar.
 • We zorgen dat na het intekenen van de kavels de nieuwe toekomstige bewoners per deelgebied met elkaar in contact komen om af te stemmen en zo nodig, afspraken te maken over hun nieuwe buurtje, het bouwproces etc.
 • Deelnemers die een twee-onder-een-kap willen bouwen, schrijven zich per duo in voor de loting per deelgebied. Hierdoor ben je verzekerd met jouw gekozen ‘wederhelft’ te bouwen en te wonen.

 

 

 

Deel dit bericht
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht