vrijdag 14 oktober

Aanvraag omgevingsvergunning

Op 30 augustus 2016 zijn het bestemmingsplan en de 1e herziening met de reparatie van de parkeerregel onherroepelijk geworden. Je kunt nu je bouwplan volledig uitwerken en een aanvraag indienen. Je hebt de keuze of je direct een (formele) aanvraag omgevingsvergunning indient of niet. Je kunt namelijk ook eerst een informatieve aanvraag omgevingsvergunning indienen. Lees hieronder meer.

Houd er rekening mee dat je binnen 3 maanden na het ondertekenen van je koopovereenkomst een (formele) aanvraag omgevingsvergunning moet indienen.

Informatieve aanvraag
Een informatieve aanvraag is mogelijk op basis van een schetsplan dat je zelf kunt maken. Je hebt nog geen architect of adviseur nodig. Wel geldt: hoe verder het plan is uitgetekend, des te meer we kunnen toetsen.

Wat is het voordeel van een informatieve aanvraag Omgevingsvergunning?
Je krijgt een advies of je schetsplan past binnen het bestemmingsplan en het gemeentelijk parkeerbeleid. Als de tekeningen ver genoeg zijn uitgewerkt, geven we aan of je schetsplan voldoet aan de memo Woonsferen. Eventuele knelpunten worden in een vroeg stadium gesignaleerd. Bij de informatieve aanvraag wordt er een bouwdossier aangemaakt bij de afdeling VTH (Vergunning Handhaving en Toezicht).

Een informatieve aanvraag Omgevingsvergunning van een schetsplan heeft weinig zin als je enkele weken later van plan bent om een formele aanvraag in te dienen. Het duurt enige tijd voordat we je plan kunnen beoordelen; eventuele opmerkingen kun je dan niet meer verwerken.

Wat heb je nodig voor het indienen van een informatieve aanvraag?

  • Vul het inschrijfformulier 'Informatieve aanvraag omgevingsvergunning Vrij Spel' in
  • Stuur een situatietekening van je kavel op schaal met daarop de woning, eventuele aan- en bijgebouwen en de plek van je parkeerplaatsen
  • Bij voorkeur: geveltekeningen op schaal met daarop de bouwhoogtes
  • Bij voorkeur: plattegronden op schaal met de indeling van je woning
  • Bij voorkeur: de kleur en materiaalgebruik van je woning

Je kunt meerdere keren een informatief bouwplan indienen. De legeskosten van een informatieve aanvraag bedragen in 2016 €49,--.

Waar moet ik mijn informatieve aanvraag indienen?
Een informatieve aanvraag omgevingsvergunning dien je in bij de gemeente, naar het emailadres: Omgevingsloket@s-Hertogenbosch.nl.

Hoe lang duurt de behandeling van een informatieve aanvraag?
Er geldt geen behandelingstermijn voor informatieve aanvragen. We doen ons best om binnen 8 weken een reactie te geven, maar dat kan bij drukte langer duren. We geven voorrang aan de behandeling van formele aanvragen omgevingsvergunning.

Aanvraag omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning wordt afgegeven op basis van een (formele) aanvraag omgevingsvergunning. Je aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en alle landelijke wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit. Ook moet je bouwplan voldoen aan de Vrij Spel memo’s Woonsferen en Parkeren.

Waar kan ik de aanvraag Omgevingsvergunning indienen?
De (formele) aanvraag omgevingsvergunning dien je digitaal in bij het landelijke Omgevingsloket: website: www.omgevingsloket.nl

Wat moet ik precies indienen?
Heb je een architect of bouwbegeleider, dan kun je het aan hen vragen. Zij horen te weten wat je precies moet indienen bij een aanvraag omgevingsvergunning. Je kunt het ook vinden in hoofdstuk 1 (algemene indieningsvereisten) en 2 (indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten) van de Regeling omgevingsrecht.

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag Omgevingsvergunning? 
Na het indienen van je aanvraag omgevingsvergunning via het landelijke omgevingsloket, geldt een behandelingstermijn van 8 weken met een eventuele verlengingstermijn van 6 weken. Als de stukken niet compleet zijn of later worden gewijzigd, kan de behandeling langer worden aangehouden. Reageer snel als de bouwplantoetser vraagt om aanvullende stukken.

Zijn er aandachtspunten voor de kavels die binnen de beschermingszone van de

Aadijk vallen? 
Als je binnen de beschermingszone van de Aadijk wil bouwen of werkzaamheden wil verrichten, dien je te voldoen aan het Keur van het waterschap Aa en Maas. Het waterschap toetst deze onderdelen van jouw aanvraag omgevingsvergunning. Gaat het om een ondergeschikt onderdeel van je bouwplan, zoals bijvoorbeeld een schuur, erfafscheiding of vijver? Dan adviseren wij om een aparte aanvraag in te dienen voor de onderdelen die binnen de beschermingszone van de Aadijk vallen.Dit beperkt het risico op vertraging in de behandeling van je aanvraag omgevingsvergunning van je woning.

Kosten aanvraag omgevingsvergunning
De legeskosten worden jaarlijks vastgesteld en vermeld in de legesverordening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Download hier de legesverordening van 2017.

Vragen? 
Vragen over de aanvraag omgevingsvergunning? Mail dan naar VrijSpel@s-Hertogenbosch.nl

Deel dit bericht
Blijf op de hoogte

Na de inventarisatiefase gaan we de teams samenstellen. Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

* verplicht